ניהול רשת ופחת המים

שחר חדש תשתיות בע"מ בעלת טכנולוגיה חדשנית בישראל לניהול פחת המים ביישוב.  מדובר במערכת המותאמת למערכת הקריאה מרחוק הקיימת ביישוב ובעזרת בחינה ובקרה על אנומליה ברשת, מאפשרת שרות שוטף עם התראות של  24*7, שליטה וחסכון רב במים ובעלויות.