מודל סוציו-הידרולוגי להערכת אמינותה של מערכת מים עירונית תחת דינמיקה של אספקה ​​פורמלית-רשמית

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/10/2795

Socio-Hydrological Modelling to Assess Reliability of an Urban Water System under Formal-Informal Supply Dynamics
Bano R, Khiadani M, Burian S. Socio-Hydrological Modelling כדי להעריך אמינות של מערכת מים עירונית תחת דינמיקה של אספקה רשמית-פורמאלית. מים . 2020; 12 (10): 2795.

סגנון שיקגו /