סקירת משק המים לחקלאות בישראל

המשק החקלאי עבר בכל הקשור לשימוש במים מספר שינויים משמעותיים בעשורים האחרונים שאליהם הוא עדיין מסתגל. לצד המעבר המשמעותי לשימוש בקולחים שונתה מדיניות תמחור המים וזהו תהליך שמעכב פיתוח תשתיות מים בחלק מהאזורים


סקירה עמוד 1.pdf

סקירה עמוד 2.pdf